Hoeveel zullen het er daadwerkelijk zijn?

by someone
(from somewhere)

Een hele sterke pagina qua inhoud en presentatie!


Ik werd geboren uit een narcistische moederbuik en groeide dus op onder "narcistische zorg" - wat mij, zoals iedereen die dit ook heeft ondergaan zeker kan bevestigen, natuurlijk niet goed is bevallen.

Helaas bleef het niet bij deze enige ontmoeting met een narcist want... dat is bij een beetje sociale interactie en zeker wanneer je binnen bepaalde beroepsgroepen verkeert... nu eenmaal niet mogelijk.

De wetenschappelijke inschatting van incidentie van mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, is zeer laag en ik ben het volop met je eens dat het werkelijke voorkomen veel veelvuldiger is. Ook de wetenschap is een van de gebieden waarin je in het bijzonder alert moet zijn op ontmoeting van overmatig sterk op zichzelf gerichte mensen. Wellicht staat het lage cijfer qua inschatting narcisme dan ook niet geheel los van de groep die het cijfer in omloop bracht?

Je schat het voorkomen van narcisme zelf op ca 20%. Dat verrast me nogal, vooral omdat je niet tot een beroepsgroep behoort die laag scoort in dezen ;). Ik dacht dat ik met mijn inschatting van 10% al aan de hoge kant zat en dat is simpelweg een vertaling van wat je in het dagelijkse leven zoal tegen komt.

Ondanks al heel veel van dit thema te weten, heb ik zeker nog e.e.a. geleerd op deze pagina, b.v. over het ethische criterium waarmee ik meen dat je zeker gelijk hebt.

En ondanks alle al meegemaakte door narcistische wezens veroorzaakte ellende, hetzij direct of indirect, of juist daarom wellicht, had ik ook heel veel
lol met deze pagina, afgezien daarvan dat ik haar omwille van haar inhoud bijzonder waardeer.

Ik denk dan ook, voor degenen die uiterst nare tot ernstig traumatiserende ervaringen met narcistische medemensen hebben meegemaakt, is het van het grootste belang, e.e.a. ondanks alles ook te proberen met enige humor te zien. Zelf werkte ik met slachtoffers van bovenal narcistische persoonlijkheden. Hoe erg, absurd of weerzinwekkend e.e.a. ook was - ik leerde dat het juist hard nodig en goed was om er samen ook vooral over te lachen - narcistisch gedrag bedoel ik dan uiteraard.

Het meest grappige vind ik zelf altijd weer dat narcisten eigenlijk juist helemaal niet willen dat je hun innerlijk kun zien/aanvoelen/begrijpen en hen dus echt leert kennen. Ze willen immers als superieur, sterk, bijzonder, uniek etc. worden gezien (en vereerd) en zeker niet als min of meer lege huls of voorzien van weinig echte inhoud en als bijzonder kwetsbaar mens... dat zou nu juist afschuwelijk voor hen zijn.

Maar ondanks het feit dat ze tot de persoonlijkheden behoren die het minst belang hebben erbij dat anderen hen werkelijk inside out leren kennen, presteren ze het als de beste om binnen hele korte tijd compleet ongewild enorm veel van zich te laten zien. Daarvan sta ik - hoe doorgewinterd in hun 'systeem' ook - als maar weer versteld van. Van alles dat zij nu juist niet zien/door hebben. Ze vertellen zo snel zo veel van zichzelf en zijn zich er helemaal niet bewust van. Een open boek persoonlijkheid weet dat doorgaans haast niet te evenaren.

Just my 2 cents

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs