Comments for Hogeschoolwerk

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 16, 2013
Rating
starstarstarstarstar
energielevels
by: Anonymous

Heel herkenbaar allemaal. Ik heb dit net zo ervaren. Het meest prettige is dat de narciste, in mijn geval, dus wel degelijk haar doel heeft gehaald. Het gedrag heeft zijn doel bereikt. Wij zijn er wijzer van geworden en zodoende is al die negatieve energie goed geweest..
Nu blijft het afwachten of al die positieve energie die we erin hebben gestoken de narcist ook wat heeft geholpen...

Apr 22, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Zo herkenbaar
by: Anonymous

Jouw verhaal is mijn verhaal, het kan bijna niet anders dat narcisten een herkenbare tactiek hebben die je herkent als je "het" al eens hebt mee gemaakt....
Wat mij frustreert is dat de meeste mensen rond een narcist niets durven te zeggen over het gedrag van de narcist, bang voor de ongrijpbaarheid, het onderbuikgevoel wat de meeste mensen die met een narcist in aanraking komen negeren.
Het lost ook bijna niets op om er wat mee te doen, ze gaan ergens anders weer verder of ze isoleren de personen die het meest getroffen worden door hun gedrag.
Mijn ervaring is dat het aanwakkeren van het gevoel dat er iets niet klopt in het gedrag van de narcist bij anderen (collega's of Fam.) niet klopt en zo een soort van tegenaanval, met dezelfde tactiek die de narcist zelf bedrijft om zich in te dekken, af te breken.
Beetje gemeen.....maar niets vergeleken bij de narcist.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Hogeschoolwerk.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs