Hogeschoolwerk

by marijke
(holland)

Mooi relaas en inderdaad eens vanuit een andere meer positieve en oplossende hoek bekeken!


Mijn ervaring met een narcist is dat het lang duurde voor ik het (h)erkende. En vermoedelijk vroeger had meegemaakt (bekend gevoel) en de naam er toendertijd niet van wist. Laat staan het fenomeen kende. Dus deels is het realiteit en deels projectie (hh). Een mix van beiden.

Het aan jezelf gaan twijfelen sluipt in het contact. Het was geeneens een relatie. Woord en daad kloppen niet en de ene verdraaiing slingert de volgende aan. Vaagheid is de tactiek en het kernwoord. Want van daaruit kan een narcist continue in zijn eigen voordeel heen en weer bewegen. En hoeft nooit verantwoording af te leggen of ergens de schuld van te hebben. Zelfs over de meest kleine onbenulligheden wordt een eigen verhaal gemaakt. Indekken. En ik kon merken dat deze persoon regelmatig verward en verstrikt raakte in zijn eigen gedachtekronkels.

Uiteindelijk kan er geen open en rechtstreeks contact zijn. Eerlijkheid bestaat niet en het geweten is minimaal. In mijn ervaring kom je er pas achter wanneer je de tijd en gelegenheid (en zin!) krijgt je lang in deze persoon te verdiepen. Op het eerste gezicht is de persoon erg charmant en vriendelijk en niets mis mee. Daarna voelde ik steeds vaker een unheimisch gevoel waar ik niet mijn vinger op kon leggen. Het werd een grondig onderzoek naar de narcist (en mijzelf!) in de praktijk en wel zeer leerzaam.

Heel lang snapte ik gewoon niet wat er gebeurde. En daarna
viel mij op dat ik wel erg loyaal was/bleef en dat mijn grenzen niet duidelijk genoeg waren. Het gemaskerde maakte dat ik er lang niets mee kon en inderdaad dacht dat ik de enige was die er erg moe van werd. Ik liep langzaam leeg.

Gelukkig ben ik niet gaan wijzen - ik kende de agressieve reactie daarop inmiddels. Ik heb tot slot één zinnetje ingeprent om zelf goed te onthouden en heb deze ook zo naar de narcist verwoord: ‘Ik vind je vaag en het kost me teveel energie!’.

Ik dacht eerder het wel op te kunnen lossen en heb ontdekt dat sommige problemen niet op te lossen zijn en dat je vage en energievretende personen niet hoeft te tolereren. De tip om dit duidelijk te communiceren vind ik een hele goede raad! Daarmee schep je voor jezelf lucht en ruimte en of dat aankomt is van minder belang. Geen idee hoe dat uitwerkt?

Er zijn altijd Two to Tango en blijkbaar was ik vatbaar voor het spelletje. Door te (her)voelen kun je de gelegenheid krijgen te ontdekken dit niet (meer) te willen!

Het blijft heel moeilijk uit te leggen aan anderen en ook dat is iets wat ik heb kunnen afleren. Ik kan nu veel meer op mijn eigen gevoel vertrouwen zonder support nodig te hebben.

Narcisten hebben daarmee misschien een functie van eye-opener naar hun omgeving toe. Niet fijn en wel een manier om schoon schip te maken. En een portie angst op te lossen.

Met dank aan de Narcist!

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs