Ik ben onder invloed

by I
(Enschede, Nederland)

Ik ben op dit moment onder invloed van een narcist. De ik - therapie werkt succesvol. Ik wil het leven weer in eigen hand krijgen. De duisternis voorbij, weer in het licht. Al de negativiteit van me afschudden. Te lang heb ik er in gezeten, geen grenzen getrokken.

Nu ik me bewust ben van de mishandeling, is er een uitweg, eruit! Ik verheug me op de strijd!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs