Comments for Ik doe het toch nooit goed

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 22, 2018
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

tja, waarom zou je nog bij zo'n iemand blijven? Trek duidelijk je grenzen! geen contact meer is beter voor jezelf.
mvg, Feri

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Ik doe het toch nooit goed.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs