Ik heb een narcistische schoonmoeder !!!

by c.z
(belgie)

Ik ben 46 jaar , ben hertrouwd en heb mijn schoonmoeder bijna 4 jaar bij ons wonen. Ze woont dan wel volledig apart in een huisje op onze koer. Alle huisje , ze heeft een living van 8 op , dat is toch al redelijk he.

Ik lees nu pas over wat een narcist is en kan haar daar volledig in terug vinden. Ze maakt ons letterlijk het leven zuur. Met niets is ze tevreden , alles wat wij doen is nooit goed en ze roddelt erop los over haar kinderen, niet te doen.
Mijn man komt uit een gezin van zeven kinderen , de jongste. Wij zelf hebben een horecazaak en ook hier doet ze alles om dit te boycotten. Ze heeft zoals ik lezen kan inderdaad haar lievertjes en de zondebokken!! Om een voorbeeldje te geven , ze woont hier op onze kosten , maar beklad ons over alles en nog wat. Ze durfde zelfs rond te brengen dat wij de verwarming dicht draaien om haar expres in de kou te zetten. Als er mensen op het terras zitten , gaat zij achter de venster staan om de mensen uit loeren. Als we haar daarmee confronteren zegt ze dat ze gewoon nieuwsgierig is. Soms loopt ze zelfs de mensen achterna als deze onze koer verlaten. En als we dan vragen waarom ze dat doet , zegt ze dat ze wilde kijken wie dat was. Terwijl het gewoon wild vreemde mensen waren.

Ikzelf ben ondertussen de pispaal van de familie. Want zoals u beschrijft zijn er ook mensen die met haar mee doen. Waarschijnlijk omdat deze ook bang zijn van haar gedrag en ook zij hun lading al hebben gehad. Maar dat houdt niet weg dat ze nu samen haar aan het roddelen zijn geraakt en echt langs de gemene weg. Echt iemand pijn te kunnen doen !!
Zij zelf had over mij elke dag iets te roddelen. Terwijl ze niet eens in mijn huis komt , roddelde ze eerst over kleinere dingen zoals dat ik te lui ben om eten te koken , dat ik niet kon zorgen dat ik eten op tafel had staan als de kinderen thuis kwamen, ik kon niet met de auto wegrijden of het was van : ik vraag me eens af waar die onnut naar toegaat. En ga zo maar door. Voor mijn man is het ook alles behalve prettig. Die krijgt wekelijks om niet dagelijks te zeggen zijn volle lading als hij even bij haar binnen springt. Hij bracht haar elke dag een tasje koffie zodra de zaak open was en nam dan de krant mee. Op gegeven moment was ze aan het roddelen , dat hij nog maar enkel koffie bracht als ik er niet was en als ik er wel was ze geen kreeg.Hij zal wel niet mogen van die deugniet zei ze dan !! Terwijl ze al 3 jaar lang elke dag haar tasje kreeg. Maar zijn broer die enkel s'morgens die krant brengt en die bij haar binnen legt , dat is de goede persoon , één van haar lievertjes !!
Nu op het moment is enkel verergerd , nu brengt ze roddels rond samen met een ander broer. die niet meer te stuiten zijn. Zo willen ze komen vertellen dat wij deze bepaalde broer van onze koer hebben weggejaagd en dat ze zelfs naar de vrederechter zijn moeten stappen om bezoekrecht voor de moeder te vorderen. Terwijl zoiets nooit heeft plaats gevonden. Elke woensdag en zaterdag komen er zo enkele hun wekelijks bezoekje brengen en zitten die daar met een man 5 à 6 haar nog een beetje te steunen. Ipv van in te zien hoe erg dat dit is . Nee , gaan we elke woensdag en zaterdag deftig over hun tongen over dingen die een normaal mens zich niet voor ogen durft te nemen.

Mijn man is het dan ook echt beu. Zij heeft voor hem zijn eerste huwelijk op de klippen laten lopen. En nu is ze dat ook met ons aan het proberen. Ze gunt hem totaal geen liefde of een gelukkig leven. Dat heb ik al dikwijls gemerkt. Als we vroeger buiten in onze tuin aan het werken waren , kwam zij zich ook steeds bemoeien. Ik zelf heb haar al regelmatig op haar plaats gezet , daardoor krijg ik natuurlijk ook serieus te verduren. Ze heeft haar klauwen dan ook open gezet , maar durft me wel al niet meer aan te vallen met haar driftbuien. Alleen het geroddel moet ik nog weten te stoppen. Ik heb al dikwijls tegen mijn man gezegd dat hij harder moet zijn en moet laten weten dat hij dit allemaal niet fijn vind. In die redenering zat ik dan toch al een beetje goed. Liefst vanal wil hij breken met zijn moeder , maar deze woont bij ons . Dan moet hij haar al deur gaan wijzen en of hij daartoe in staat is weet ik niet ?? Want zoals u schrijft wekt ze onmiddellijk medelijden op en schuift alles in anderen haar schoenen. Zij heeft nooit iets gezegd en nooit iets gedaan !!! En mooist vanal durft ze dan ook nog tegen haar kinderen , vooral mijn man , te zeggen : Binnenkort spring ik in het kanaal , dan heb je wat je wil !! Dat heeft ze ooit één keer tegen mij gezegd waar andere broers bijzaten en toen heb ik haar op haar plaats gezet. En haar geconfronteerd hoe fijn het moet zijn voor haar kinderen om zoiets uit haar mond te horen !!! Hoe zij zich nu moeten voelen !!

Ik ben tevreden dat ik dit nu gevonden heb en ga alle kinderen een kopie bezorgen . En dan maar mijn vingers kruisen dat deze hier begrip voor kunnen opbrengen en met ons hieraan mee willen werken .

MVG

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs