Ik heb geleefd met een narcist, hoe pak ik dit justitieel aan?

by Arlene
(Moerdijk)

Ik ben 2 jaar geleden gescheiden van deze narcist.
Moeder van 2 kinderen en hij had mij bijna in onbalans gebracht, maar door dichtbij mezelf te blijven krabbel ik weer uit het zwarte gat, door mijn poot stijf te houden.

Daar hij mij nu niet meer kan raken op emotioneel vlak, worden er andere middelen in gezet. De geldkraan wordt dichtgedraaid en ik en mijn kinderen stevenen op een financiele ramp af, daar ik voor de helft eigenaar ben van een huis.

Alle wegen bewandeld, juridisch, LBIO., maatschappelijk, TV persoonlijk, maar hij blijft zijn verplichtingen niet nakomen.

heeft iemand een tip wat te doen? het zal toch niet zo zijn dat er onnodig problemen kunnen worden veroorzaakt buiten mijn schuld?
Ik heb helaas geen inkomen en ook geen recht op bijstand.

Ik zie graag uw reactie, tips, iets

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html