Comments for ik raakte alles kwijt,maar redde mezelf v een narcist

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 01, 2013
Rating
starstarstarstarstar
overleven
by: sylvia groot

Ik ben sprakeloos van dit vreselijke verhaal. Wees trots op jezelf, door voor jezelf te kiezen, heb je het allemaal overleefd. Verwacht niets van anderen; je hebt het gewoon goed gedaan. Daarin kun je blijven geloven.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to ik raakte alles kwijt,maar redde mezelf v een narcist.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs