ik raakte alles kwijt,maar redde mezelf v een narcist

29jaar was ik,hij 23, en ik had al een jeugd achter de rug van tehuizen,pleeggezin,en toen ontmoette ik twee jaar na de zelfmoord van mijn man de vader v mijn zoon en oh ik ben er ingestonken met open ogen. ik leerde hem kennen op een benzinestation, hij reed taxi. hij versierde mij en het leek zo mooi. 6 jaar later bleek hij me opgelicht te hebben voor 17000 euro. zijn moeder cognitief een controlefreak verwende hem uit een onzekerheid. een vrouw die niemand goed genoeg achtte voor hem.

We kregen een zoon en toen begon de ellende, ex ging de drugs in, gebruikte mijn auto voor xtc smokkel, manipuleerde met een lach mij het gezamenlijk gezag aan hem te geven, zijn naam. charmant,manipulatief,in bed wou hij sm, kon mij nooit in gedrag waarderen. gooide mijn 5 weken te vroeg geboren baby in de lucht. keek nooit naar mijn zoon om totdat ik weg wou van de eeuwig treiterende subtiele manier mij te vernederen. hij manipuleerde jeugdzorg en politie en rechters, 4 jaar stalkte hij mij, regelde mannetjes om mij dood te slaan wat niet is gelukt. maar,om mezelf te redden,om uit de neerwaartse spiraal te geraken heb ik mijn zoon achter moeten laten bij een gewelddadige criminele psychopaat..die mijn zoon v inmiddels vijftien heeft vervreemd van mij en bang voor me heeft gemaakt.
Ik ben nooit serieus genomen door jeugdzorg, kinderbescherming noch politie. Want ex is alleen maar beter gaan acteren. hij vindt zichzelf de beste vader ter wereld, hij vindt dat hij mijn zoon moest beschermen tegen mij..ik heb littekens op mijn lichaam, ik heb mijn kind als verloren beschouwd..en ik doe dat omdat ik weet dat ik nooit meer contact kan hebben met mijn zoon zolang niemand deze man arresteert en in behandeling neemt ..want ex wil macht over mij. hij kent geen empathie, hij geniet v wraak en ik geef hem geen macht via mijn zoon. verwijtend kan hij beweren dat mijn zoon na zijn 18e zijn moeder nodig heeft..maar dat zegt hij omdat hij bang is dat mijn zoon hem gaat haten..hij is zo rigide zo
star,en ik weet alleen,dat ik zo ver mogelijk weg moet blijven van deze man..ik weer hem bij mijn familie vandaan omdat kinderen zijn doelgroep zijn binnen te dringen binnen mijn sociale leven. via internet is hij het kwaad met een vriendelijk gezicht..ik wil nooit geen vaste relatie meer,nooit meer samenwonen. ik heb verhouding met jongere man..en dat is uit angst om ooit weer zo onderuit te gaan. jarenlang betaal ik nog zijn schulden af..en hij heeft al weer een andere vrouw die al jaren in hem gelooft terwijl ik weet dat ze ooit gedumpt wordt als mijn zoon 18 is,want hij maakt geld, koopt haar om..maar ik kreeg geen geld voor eten,ik kreeg geen kraamtijd..ik was down and out tegen die tijd dat ik vluchtte met mijn kindje,maar ja,ik had niemand,ik had geen ouders,dus een kind niet meegeven aan zijn moeder,is dan iets waar ik niet tegenop kon. ik werd gewoon mishandeld door de stiefopa..en oma jatte mee,verborg xtc op zolder..hij schreef leugens over mij in pedagogische bladen zonder wederhoor. karaktermoord werd er op mij gepleegd. ik ben nu gelukkig,ik ben een sterke vrouw emotioneel,ik ben na de moordaanslag 4 jaar binnen gebleven, ben mijn hobbies en talenten gaan ontwikkelen, heb gelukkig een weduwe pensioen v mijn overleden man,tot mijn dood, dat heeft mij gered,want ik kan niet meer werken voor een baas, ik wil dat ook niet. ik wil vrij zijn en ik heb besloten dat de rest v mijn leven zorgeloos en gelukkig zal zijn.ik ben uit het isolement gekomen waarin hij mij manoeuvreerde,het raakt mij niet meer wat hij v mij vindt..ik ben gelukkiger dan ooit tevoren..ik verwijt mezelf niet dat ik het niet eerder herkende dat hij een gevaarlijke psychopaat is die iedereen en alles vernietigt... leugens, manipuleren,charmant en overtuigend,maar het is fake..ik hoop echt dat mensen iets hebben aan mijn extreme verhaal. professionals zijn er ook ingetrapt..dus ik verwijt mezelf niks..het moeilijkste is eigenlijk dat andere mensen die in zijn slipstream zitten mij nooit zullen geloven totdat ze slachtoffer v hem worden..zoals mijn zoon..dat kind weet niet beter,en justitie waaronder jeugdzorg valt zal nooit een fout toegeven..

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs