Comments for ik weet nu pas dat ik een narcist had als partner.

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 11, 2017
Rating
starstarstarstarstar
verslavende liefde
by: Anonymous

Ik heb jarenlang in een verslavende knipperlichtrelatie gezeten met een narcist. Nu nog ben ik aan het afkicken en dat zal nog wel even voortduren.
De oorzaak? Aan een gebrekkige intuïtie lag het zeker niet. Het was me van meet af duidelijk dat deze relatie destructief zou zijn. Mijn gevoeligheid was echter mijn valkuil waardoor ik niet rationeel kon handelen door de verantwoordelijkheid te nemen door er bewust op tijd een punt achter te zetten en zo escalatie te voorkomen. Naïef in de liefde...Ze wist van mijn gevoeligheden en dat ik me hierdoor kwetsbaar voelde hetgeen me ook zeer afhankelijk van haar maakte. Ze spiegelde mijn gedrag, ik voelde me daardoor vertrouwd bij haar. Hartstochtelijk en vol overgave stortte ik me in deze relatie. Onvoorwaardelijk hield ik van haar. Hoe erg ik ook met me liet sollen, isoleren en hoe moedwillig vernederend ze me ook behandelde, ik paste me aan liep op eieren en bleef. De gezonde grens ver voorbij, die van mij grensde aan waanzin. De situatie werd noodlottig. Innerlijke weerstand en gevoelens van wrok namen bezit van mij en gingen zich wreken en sloegen in een apotheose van hoop en wanhoop uiteindelijk genadeloos toe. Dieper kon ik niet zinken, de bodem geraakt. Paradoxaal lag daar voor mij ook de verlossing en bevrijding uit een alles verzengende en verwoestende relatie die me jarenlang in de greep had.

May 14, 2016
Rating
starstarstarstarstar
Brrr
by: Tja

Was deze narcistische vrouw, ex agressief? Je mocht het huis niet uit als ze aan het werk was.. knap dat je uiteindelijk toch de kracht hebt gevonden om op te stappen. Eng zo'n wolf in schaapskleding!

Nov 09, 2013
Rating
starstarstarstarstar
narcisten
by: Anonymous

'en dan blijft ze me aan kijken met andere woorden praat met me'

Dat is het punt! Ze blijven de aandacht op je vestigen. Ook kunnen ze dan heel zielig overkomen. Narcisten zien je als een object. Hebben zelf niet in de gaten dat ze het anders doen dan anderen. Een narcist MAAKT je onzeker. Het lijkt net alsof jij dat zelf was, maar dat was je zelf niet! Ieder mens (op narcisten na) hebben hun onzekerheid.Dat is een foute beredenering die veel mensen maken. Een narcist zoekt slachtoffers maar dat is echt niet zo moeilijk. Mensen die niet doen wat een narcist wil, vallen al buiten boord. Voor zulke types kiezen ze dan gewoonweg niet. Door onwijs vriendelijk (is nog zacht uitgedrukt) voor je te zijn, denk je dat je een geschenk uit de hemel hebt! Daarna begint de elend! Ze gaan je claimen!

Ik wens je heel veel sterkte toe! Ik zit zelf nog in die elend en ik ben er ook zo klaar mee! Hoewel ik alles weet, kan hij me nog kwetsen. Waarom? Gewoon, omdat je een mens bent en geen robot....


Nov 09, 2013
Rating
starstarstarstarstar
niet meer bezig zijn met die vrouw
by: Anonymous

Het is een ramp, voor jezelf, als je zo ver meegaat in een relatie. Het is ook anderen overkomen, moet je dan maar denken. Nooit meer zover gaan, om het een ander "naar de zin" te maken, want dit ging echt ten koste van jezelf.

Verlang altijd van iemand anders ook inspanningen, inzet, OM HET JOU NAAR DE ZIN TE MAKEN. Met een N bestaat geen wederkerigheid (of het moet afgedwongen zijn, nadat je er tig keer om gevraagd hebt).

Ik zou zeggen: vergeet die vrouw. Laat haar op geen enkele manier toe in jouw verdere leven. Sterkte!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to ik weet nu pas dat ik een narcist had als partner..


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs