Comments for ik zocht mijn zoon en vond mezelf

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 22, 2014
Rating
starstarstarstarstar
bijzonder
by: Sylvia groot

Beste W. uit Belium,

U zocht uw zoon en vond uzelf.
Dat vind ik heel bijzonder.
Ik vraag mij daarom af of u werkelijk een narcistisch persoon bent.
Wellicht dat u er enkele kenmerken van heeft maar verder niet, want u bent blijkbaar goed in staat tot zelfreflectie.
Terwijl dat doorgaans geen eigenschap is van de narcist.

Uw schrijfstukje is heel bijzonder.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to ik zocht mijn zoon en vond mezelf.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs