ik zocht mijn zoon en vond mezelf

by W
(Belgium)

mijn zoon, mijn kind ... jaren aan een stuk, vele studierichtingen verder bleef ik met de vraag zitten. Wat is er mis met mijn zoon? Hij gedraagt zich vreemd; krijgt regelmatig opvliegers, heeft driftbuien; kan zeer onredelijk zijn. Is constant met zichzelf bezig. Wil geen hulp aanvaarden. leerkrachten, schooldirectie, stagebegeleiders, familie, zijn ouders ... niemand kan die jonge man helpen, omdat hij doodgewoon niet geholpen wil worden. Hij profileert zich als volgt: i'm more than human !! heeft lak aan de maatschappij. verdraagt geen meerdere boven hem die de regels bepaalt of hanteert. Mijn ex vrouw en ik weten geen raad met hem. We staan op punt hem te moeten lossen. Ik ga op zoek naar info en vind de gedragstoornissen terug die eigen zijn aan narcisme. ik vind het gedrag van mijn zoon hierin terug. En plotseling vind ik mezelf terug. Ik weet van mezelf dat ik een heel moeilijk karakter heb waar ik tot op vandaag geen naam op kon of durfde te kleven. Als ik het profiel van een narcist voorgeschoteld krijg, zie ik mezelf, zie ik mijn zoon staan. confronterend !! maar misschien een eerste stap in de goede richting. Ik wil hieruit kruipen, weg uit die cocon.

Ik wil samen met mijn zoon een normaal leven, zodat niemand nog last heeft van onze vreemde hersenkronkel.
Er is intusssen al te veel schade aangericht bij mensen die het goed voor hadden met "ons".
... ik zocht mijn zoon en vond mezelf ...

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs