Comments for Ironie

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 14, 2017
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

Dag L,

prima als jij vindt dat sex in een relatie niet per sé hoeft. Dat mag/moet je inderdaad helemaal zelf weten in jouw relatie. Ik veroordeel ook niemand die in zo'n sexloze relatie zit. Als jullie dat oké vinden, prima toch?
Daarom heb ik je stukje ook geplaatst. Ondanks het feit dat je nogal veroordelend overkomt. Mocht mijn stukje zo veroordelend zijn overgekomen, dan spijt me dat.
groetjes, Feri

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Ironie.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs