Comments for Is mijn kind een narcist?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 06, 2015
Rating
starstarstarstarstar
reactief
by: Anonymous

Ik vind het moeilijk via een forum tot een echte inschatting van deze situatie te komen. Wie heeft bijv. uw zoon als 'narcistisch' bestempeld? En: zijn uw 'ik-boodschappen' geheel vrij van sublimaal geweld? Ik zou in eerste instantie een officiele diagnostiek wenselijk vinden? (Jutters, Scheveningen?) En uzelf: u lijkt wanhopig. Uiteraard! Uit de reactie te stappen lijkt mij de eerste stap. Maar hoe? 'Methodes' kunnen zinnig lijken, maar waarom niet gewoon om hulp vragen bij de daartoe uitgeruste instanties? De eerste vraag die ik zou willen stellen is namelijk: waar en wanneer heeft uw zoon deze innerlijke pijn opgelopen?

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Is mijn kind een narcist?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs