Is mijn kind een narcist?

Bovenstaand gedrag herken ik helemaal...bij mijn zoon van 11...

Ik weet vaak niet wat ik moet doen. Hij schreeuwt, wordt agressief, dreigt met dingen kapot maken...meestal omdat hij zijn zin niet krijgt.
Ik ben alleenstaande moeder, er zijn nog meer kinderen in huis. Hij pest de andere kinderen, luistert niet, heeft haantjes gedrag, en lokt uit (steekt bv een middelvinger op als hij een klusje moet doen).

Zijn gedrag negeren is moeilijk want het heeft vaak consequenties voor de rest van de gezinsleden. BV als ik zijn gedrag negeer, gaat hij heel hard schreeuwen waardoor de jongste niet kan slapen of de oudste geen huiswerk kan maken, ik-opmerkingen luistert hij niet naar, hem corrigeren lukt gewoon niet. Soms kan ik rustig met hem praten maar dan slokt hij me helemaal op en begint het gedrag gewoon weer als ik ook maar even een van de andere kinderen aandacht geef, of thuis even wil werken. Ik ben de wanhoop nabij. Wat kan ik doen?

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs