Comments for Is mijn man ziek?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 14, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Norwood
by: Anonymous

Hallo,

Misschien is het wat om dit eens te bekijken? www.norwoodgroep.nl
Er is ook een actief (verborgen en niet verborgen) forum.

H.G.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Is mijn man ziek?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs