Comments for Jezelf coachen tijdens het autorijden helpt mij om mijn aandacht erbij te houden

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 19, 2016
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

dank voor dit verhaal! je bent de eerste die hier open over spreekt. mvg, Feri Kovács

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Jezelf coachen tijdens het autorijden helpt mij om mijn aandacht erbij te houden.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs