Comments for Kameleon

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 03, 2019
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

dag S,
triest verhaal, maar helaas komt dit veel te vaak voor. Voor jouw posttraumatische stressstoornis is een goede behandeling mogelijk: EMDR. Ga maar eens zoeken op www.emdr.nl. Het is zonde dat je er nog flashbacks van hebt, met EMDR is het goed aan te pakken en sterk te verminderen.

Sterkte met alles en ik hoop dat je voortaan sneller een narcistische man leert herkennen...

mvg, Feri

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Kameleon.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs