Komt het ooit goed?

by Iris
(Amsterdam)

Ik zal het proberen kort te houden, wat bijna onmogelijk is. Op mijn 15de leerde ik hem kennen. Hij was heel jaloers, maar dat zag ik niet. Hij gaf dingen op aan de verzekering om zo een goedkope vakantie te hebben. Ik zag dat wel, maar deed niets... Na de HAVO wilde ik verloskundige gaan studeren. Hij vond dat niets, dan moest ik nachten werken. HBO V leek me ook leuk, maar om dezelfde reden deed ik dat niet. Ik ben een MBO opleiding gaan doen. Ik voelde toen al dat er iets niet klopte... H wilde samenwonen. Ik had gezegd ik twjfelde aan onze relatie en het niet wilde ( ik was 19) ! Dood ziek was hij, hij kwam bed niet meer uit, hij dacht dat hij dood ging. Ging uren fietsen en zei dat hij het niet meer zag zitten. Gevolg: we gingen samenwonen!


Hij had problemen met alle buren ivm geluid overlast... We moesten verhuizen. We gngen naar een andere flat, ook daar geluidsoverlast en verhuisden we weer.. Ik ging overal mee heen en knapte mee de nieuwe flatjes op.
De relatie krabbelde voort met vele voorbeelden van een scheef huwelijk!

Toen de jingste 2 was kwam ik er achter hij een relatie had met een medewerkster. Ik vroeg hem te stoppen, maar dat kon hij niet. Hij had het nodig! Hij nodigde haar bij ons uit en ik kookte dan. Ik wist me geen raad, soms bleef ze slapen op een matras in zijn werk kamer en sliep hij bij mij. Ik eiste op een gegeven moment moest stoppen. Wat hij toen beloofde... Wat veel ruzie opleverde... Wat heb ik veel gehuild. Drie kleine kinderen en wist me geen raad... Op een dag kwam ze hem ophalen hij had haar beloofd bij mij weg te gaan. Ze had het geloofd! Hij bleef toch bij mij.

De relatie was over maar zijn drang naar aandacht niet, hij had geen werk meer. Omdat hij zich had uit laten kopen door compagnon. Ook daar was situatie geescaleerd door affaire met werkneemster. We waren samen thuis! Hij ging veel uit en dat vond ik prima! Effe tijd voor mezelf! Hij vertelde zijn scores, en zoen partijen enz ... Voor hij ging vroeg hij of hij er goed uitzag...
In die tijd kwam ik er achter dat hij narcistische trekken had. Ik dook op internet en ging er alles over lezen. Ik moest weg komen.. Maar hoe! Ik had niets.. Al het geld had hij, en had hijj in beheer. Mijn moeder stierf en ik had een kleine erfenis gehad wat mijn vader voor mij op een aparte rekening gezet had.
Het heeft nog een paar jaar geduurd voor ik weg durfde te gaan! Onze relatie heeft 24 jaar geduurd!

We zijn nu 3 jaar uit elkaar en nog dagelijks stuurt hij mij berichten, kleineert hij mij en eist dat ik doe wat hij wil.
Ik ben er nog lamg miet... Ik heb nog zoveel angst.. In al mjn cellen zit het nog.
Gelukkig heb ik een leuke relatie en zijn de kinderen halve tijd bij mij. Mijn vriend snapt me niet, maar hij kan me ook miet snappen. Het is ook voor een buitenstaander niet te snappen. Ik maak zoveel ruzie met mijn vriend, ik sla compleet door met grote regelmaat. Tegen mijn ex blijf ik poes lief... Dit kan toch niet?

Ik denk dat ik last heb van ptss. Al vraag ik me ook af of dat wel kan.
Ik heb al 2 jaar soort van therapie gehad.. En voel me met grote regelmaat nog zo slecht, voel ik me schuldig, voel ik me een slechte moeder, slechte vriendin, heb ik nergens zin in...

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs