Comments for Laatste machtsmiddel: onze kinderen

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 22, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Blijf positief!
by: Anonymous

Beste Feri,
Hartelijk dank voor je positieve reactie. Ik merk dat, iedere keer ik mijn verhaal deel, de last net iets minder zwaar wordt...
Ik hoop dat ook mijn verhaal anderen in vergelijkbare situaties kan helpen om positief te blijven!

Jan 21, 2015
Rating
starstarstarstarstar
voor je kids
by: Feri

dag A,

inderdaad: voor je kids ontwikkel jij je verder. Voor je kids blijf je daardoor stabiel. Voor je kids laat je zien met je nieuwe man wát echte liefde is. Voor je kids blijf je normaal. Je kunt niet meer dan dat doen..en dat is al heel veel!! vergeet dat nooit.
Je mag hiermee trots op jezelf wezen.
Vrees niet: je kinderen krijgen zo het goede voorbeeld en zullen als vanzelf naar het normale neigen...ze zullen ook beter als geen ander zien/leren wat abnormaal is, namelijk wat hun vader doet. Uiteindelijk maakt dat hen tot volwassenen die beter zien wat narcisme is en wat dat kan aanrichten. Zodoende zullen zij daar later profijt van hebben in hun leven en werk.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Laatste machtsmiddel: onze kinderen.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs