Comments for Letsel gevolgen niet begrepen

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 29, 2015
Rating
starstarstarstarstar
dank!
by: Feri

dank voor je verhaal over het onbegrip wat in onze samenleving heerst omtrent de (onzichtbare) gevolgen van een hersenbeschadiging. Of dat nu MS of epilepsie of andere hersenaandoening is.

sterkte met alles!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Letsel gevolgen niet begrepen.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs