Lichte kritiek, grote gevolgen

Ruim vier jaar geleden maakte ik een kritische opmerking naar een buurvrouw toe. Ik gaf aan dat als zij een probleem heeft zij dit met mij kan bespreken en dat ik niet wil dat er tegen mij geschreeuwd wordt.


Dit is de aanleiding geworden tot een jaren voortdurend getreiter, stalken en trachten mij sociaal te isoleren.

Dit heeft er toe geleid dat ik nu helemaal niet meer met mevrouw wil praten en haar dus totaal negeer.

Momenteel is er een adempauze in het getreiter. Ik houd er rekening mee dat elk moment weer een offensief kan starten als mevrouw beseft dat de koek echt op is. Ik ben niet bereid het contact te hervatten, omdat ik dan aangeef dat het onacceptabel is om zo met mij om te gaan.

Mevrouw heeft mij geleerd dat men verre moet blijven van iemand die een narcistische persoonlijkheidsstoornis lijkt te hebben.

Ik ga nu zelf op weg naar herstel. Het gedrag van mevrouw heeft psychisch schade toegebracht. Maar I'm on my way to a better day.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs