Comments for Mechanisme Depressie

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 20, 2013
Rating
starstarstarstarstar
niet te religieus graag...
by: Feri Kovács

het stukje leest wat moeilijk maar er staan rake dingen in. Daarom heb ik het toch geplaatst. Maar met het religieuze gedeelte heb ik toch wat moeite. Daar kun je echter overheen lezen als je daarvoor kiest.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Mechanisme Depressie.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs