Met een narcist als partner ben je nooit veilig

by Jasmijn
(Belgium)

In een relatie ben je met een vrij gesloten, verborgen (introverte) of uitbundige, openlijke (extraverte) narcist nooit echt veilig. Bij het eerste type lijkt het alsof er andere dingen aan de hand zijn. Hij kruipt erg snel in zijn schulp of trekt zich terug, juist om een uitbarsting te voorkomen, bij zichzelf. Woede aanvallen liggen op de loer. Hij weet van zichzelf dat hij tegengas, of opmerkingen die om een reactie vragen, voor hem altijd bedreigend zijn. Relativeren past niet in zijn straatje, of tot zijn mogelijkheden. Het tweede type zal je bewust om de tuin leiden, en zo charmant en grappig overkomen dat je snel bereid bent om niet in discussie te gaan, over zijn gedrag, omdat dat de pret of de magie zal doorbreken. Je laat het zitten. Of je reageert wel maar op een mildere manier.


In relatie met een narcist word je gedwongen een waakhond te zijn, geleidehond. Je weet immers niet hoe situaties zich ontwikkelen omdat alles onvoorspelbaar is.
Een klein meningsverschil, of een vraag om ander gedrag, of meer begrip voor jezelf kan al snel ontaarden.
Je schrikt er zelf van, dat dit al zo snel het geval kan zijn, om het minste of geringste.

Zowel thuis als buiten de deur kun je allerlei problemen krijgen. De narcist zoekt buitensporig veel contact, telkens om aandacht te krijgen, ook van onbekende mensen. Iedereen wil hij te vriend houden, lijkt het wel. Hij zal dat niet doen zolang hij smoorverliefd op je is.

Dat gedrag begint al snel na enkele maanden. Hij doet alles om in het middelpunt te komen, aandacht te trekken, en schuwt geen enkele methode. Ik heb veel situaties meegemaakt, jarenlang, dat ik mij er diep voor schaamde. Meestal kun je dat alleen oplossen. Familie en vrienden vinden immers dat je zelf koos voor die verhouding, dat huwelijk! Ze willen ook de band met de narcist behouden, als schoonzus, schoonbroer of gewoon vriend. Hij heeft immers ook iets te bieden! Mensen hebben er soms ook belang bij, een contact oppervlakkig te houden en te behouden.
Ik had aan zijn familie helemaal niets: nog erger, zij steunden zijn gedrag en vooral de moeder speelde daarin wel een veel te grote rol nog steeds. In bepaalde situaties nam hij het zelf helemaal voor haar op, en toonde geen enkele loyaliteit
naar mij terwijl ik daar zeker recht op had. Dit is zo vaak gebeurd, dat ik er ziek van ben geweest omdat ik dan helemaal NIKS aan mijn partner had.

Loyaliteit, in een normale liefdesrelatie, moet je ALTIJD AFDWINGEN bij een narcist. En omdat het afgedwongen loyaliteit is, is dit altijd van korte duur. Hij is het snel vergeten, en vindt dat maar lastig om zelf te tonen. Van de andere kant is loyaliteit naar hem toe wel erg belangrijk! Heel vreemd is dit om te begrijpen, de omgekeerde wereld. Hij heeft dat heel hard nodig om zeker te zijn van zichzelf en zijn positie. Een narcist schenkt geen vertrouwen en is zeer achterdochtig en zal altijd zich afvragen: "ik moet mijn positie zeker stellen, ik moet zorgen dat ik hiervan geen nadeel ondervind". Dit gaat heel erg ver. Hij doet geen concessies, waar dat gevraagd en wenselijk is ook in normale situaties dat je dat van je partner mag verwachten. Hij is zeer berekenend.

Nadat ik jarenlang waakhond ben geweest, bijzonder oplettend moest zijn ook vanwege mijn eigen veiligheid ben ik daadkrachtig uit de relatie gestapt. Je eigen grenzen worden zoals overschreden, dat is niet te voorkomen als je leeft met iemand met sterk narcistische trekken. Het is vermoeiend en je zit vol stress, dagelijks, vanwege het repetitieve karakter van allerlei (ongewenste) gebeurtenissen.

JE MOET KORTE METTEN MAKEN. Als je eruit stapt, praat er niet over, loop geen risico, maar bereid dit goed voor (evt met steun van anderen). Geef hem/haar geen kans verder contact met je te onderhouden, geef hem geen ruimte want dan bega je opnieuw een vergissing.

WERKSITUATIES. In werksituaties ligt dit anders. Als je niet opgewassen bent tegen je baas, bazin, of iemand die een hogere functie heeft en boven je staat: je verliest dit als je een lagere positie hebt. Je moet dan maar inbinden of andere job zoeken.

ACHTERAF: Beschouw je relatie niet geheel als nutteloos, nadien. Denk aan de goede momenten die er ook waren, als ze er waren, tenzij er sprake is van ernstig misbruik of mishandeling. Dan houdt alles op. Begin nooit weer aan zo'n persoon, want je haalt je bij voorbaat veel ellende op de hals. Onderzoek ook je eigen rol, als een leerzaam proces, waardoor je deze situatie zo lang zelf ook in stand hield.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs