Comments for Met wie was ik getrouwd?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 20, 2013
Rating
starstarstarstarstar
de weg naar jezelf terug vinden
by: Anonymous

Heel moeilijk. Heel rot voor jezelf.
Ik ben zelf dan gedeeltelijk, want samen ben je toch verantwoordelijk, uit huwelijk gestapt omdat het niet meer werkte. Dat "samengevoel" er geheel niet was en er om het minste of geringste onenigheid, ruzie, of misverstanden waren (vooral door onbegrip, egoisme, van mijn ex partner).

Je kunt je nu beter helemaal los van hem maken.

Als de kinderen zelfstandig zijn, is verder contact met je ex tenminste niet meer nodig. Houd het anders beperkt tot de kinderen, zover nodig.

Het lijkt me dat je erg veel steun nodig hebt, van je directe omgeving.
Ik hoop dat je naar een psycholoog kunt hoewel je in Belgie een psycholoog geheel zelf moet betalen.

Wees blij dat je er vanaf bent.
En of hij nog wegging uit zich zelf of niet, je bent uit die narigheid.

Voor al het overige is hij ook verantwoordelijk, de financien. Je hebt schuldensanering, zal niet meevallen, maar op een gegeven moment is dat afgelost.
Als je niet werkt, tijdens je huwelijk, of geen opleidingen volgt, ben je extra kwetsbaar in een scheiding. Je hebt geen eigen inkomen om op terug te vallen.

In Belgie wordt ook opgebouwd pensioen van de man, tijdens de huwelijkse jaren, niet gedeeld met de vrouw. Ook dat is zeer nadelig.

Ik ken daardoor verschillende vrouwen m.n. in Belgie die niet durven te scheiden, ze houden niets over.

Vindt de kracht weer bij jezelf. Geef de moed niet op. Ik wens jou vooral veel fijne familieleden en "goede vrienden" toe. STERKTE !!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Met wie was ik getrouwd?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs