Met wie was ik getrouwd?

by Jolanda
(Nederland)

Ruim 25 jaar geleden leerde ik mijn ex kennen , ik was een onzeker meisje die zich eindelijk aan het ontplooien was . Had nog nooit een echt vriendje gehad . Hij was een spontane jongen met een vlotte babbel , iedereen vond hem aardig en iedereen kon ook met hem omgaan . Het maken van vriendschappen vond ik moeilijker omdat ik onzeker over mezelf was . Hij was overal goed in en was talentvol. Hij was het middelpunt van ieder feest , en ook het middelpunt bij zijn familie . Hij was alleen opgevoed door zijn moeder voorwie hij alles was . De relatie die ik met mijn schoonmoeder had was dan ook niet geweldig . Ik had hem weggeroofd. Het liefst was ze er altijd bij . Ze overrompelde hem dan ook altijd met zieligheid en lichamelijke klachten . Ik kon nooit iets goed doen. We zijn 20 jaar getrouwd geweest . Mijn huwelijk zat vol leugens , vaak alleen zitten (hij maakte veel zakenreisjes in het buitenland ). Veel ruzies dat ik altijd alleen met mijn 4 kinderen was . Veel financiele problemen er waren. Hij wilde niet stoppen met zijn zelfstandigheid , dat zou hem ongelukkig maken . Alles stapelde zich schulden , leugens . Uiteindelijk 3 maanden na mijn vader stierf (die hij ervaarde dat hij overal buiten werd gesloten , omdat hij het verdriet van zijn moeder die 10 jaar geleden door brand was omgekomen nog niet verwerkt had) kreeg ik de mededeling dat hij niets meer voor mij voelde en het ook niet meer terug zou komen . Hij vertrok , na een jaar trok hij bij een 15 jongere meid in , in Belgie. Ik bleef achter met een schuld van 4 ton , 4 kinderen en geen werk .

Inmiddels ben ik met een bbl opleiding begonnen waardoor ik inkomsten heb , zit in de schuldsarnering , ga naar de voedselbank . Heb de weg naar Jezus gevonden , waardoor ik steun en kracht krijg . Hij woont in Belgie ontloopt alle schuld (voor hoelang het duurt). Manipulatie vind nog steeds plaats door de kinderen heen , alimentatie kan ik naar fluiten . Het ergste van alles vind ik nog dat hij vind dat hij het zo moeilijk heeft met alles en dat hij mij ook helemaal niet snapt , hij was toch makkelijk in ons huwelijk . Wat heeft me toch bezield dat ik niet eerder iets gedaan had . Mijn vertrouwen in hem was blindelings , en mijn liefde voor eeuwig .

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs