Comments for Mijn ervaringen met een narcistische (?) partner

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 21, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Onverbeterlijk?
by: Feri Kovács

Interessant verhaal. Het is inderdaad niet geheel duidelijk of het hier gaat om een narcistische persoonlijkheid maar...het lijkt er wel erg veel op. Zeer opvallend is het gebrek aan zelfanalyse en zelfinzicht. Zolang een narcist niet naar zichzelf wil/durft te kijken, is inderdaad een behandeling of wijziging in gedrag onwaarschijnlijk. Wat ik vooral verontrustend vind is uw reactie op dit soort gedrag: in principe bent u het met mij eens dat je dit gedrag aan de kaak moet stellen. Maar...uw ervaring is dat dit nauwelijks of niet helpt. Zoals u kon lezen in mijn adviezen is dit inderdaad ook niet zonder stress of zelfs gevaar. Narcisme aan de kaak stellen heeft alleen maar zin als je het met meerdere mensen doet. Een narcist moet wel feedback krijgen over zijn destructieve gedrag, maar dan wel van iedereen in zijn of haar omgeving. Dán pas zal er wat kunnen veranderen bij hem of haar. Het grootste risico dat wij in onze samenleving nu lopen is dat wij - precies zoals u voorstelt - dergelijke mensen gaan 'mijden als de pest'. Ik begrijp uw advies in deze maar...keur het ook af. Juist doordat wij het gaan mijden blijven deze narcisten kwaad en verderf zaaien. Het duurt dan wel heel erg lang voordat zij ten val komen. Ondertussen hebben zij dan al erg veel ellende veroorzaakt. Juist dáárom heb ik een en ander geschreven over narcisme: het is een beroep op iedereen die ermee te maken heeft (en dat zijn er velen) om dergelijk abnormaal gedrag aan te pakken. Rutte heeft het even geprobeerd bij Wilders ('doe eens normaal man...doe jij effe normaal man') maar hij had niet de 'guts' en de 'balls' om door te pakken. Hij durfde namelijk niet door te gaan op het abnormale gedrag van Wilders die zich wel heel erg liet kennen. Verontrustend is het dat een groot deel van de bevolking dergelijk gedrag kennelijk normaal vindt. Dat zegt veel over de persoonlijkheid van velen. Des te meer verontrustend want dit soort persoonlijkheidsafwijkingen kan snel leiden tot nog meer geweld en polarisaties. We hebben ooit al eens de fout gemaakt dergelijk abnormaal gedrag toe te staan (WO II: NSB en vervolgens Hitler aan de macht)... We zouden met z'n allen geleerd moeten hebben van het verleden. Nu probeer ik inzichten uit de psychologie en neurowetenschappen in te zetten om abnormaal gedrag herkenbaarder te maken en mensen te bewegen er stelling tegen te nemen. Alleen dan kunnen we de samenleving veiliger en vooral stabieler maken. U getuigt trouwens van moed om dit hier zo op te schrijven, opdat anderen kunnen zien dat het in álle kringen voorkomt: van hoog tot laag opgeleiden. En dat iedereen moeite heeft met hoe narcistisch gedrag te bestrijden. Juist daarom wil ik een discussie ontsteken die zich over het hele Internet verspreidt. Het Internet dat tegelijkertijd ook zoveel vormen van (kwaadaardig) narcisme laat zien. Nogmaals, dank voor uw bijdrage.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Mijn ervaringen met een narcistische (?) partner.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs