Comments for mijn ex

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 19, 2014
Rating
starstarstarstarstar
De narcist/psychopaat en zijn/haar prooi
by: Anonymous

Mocht het je interesseren, ik heb veel steun gehad aan het boek van Jan Storms: "Destructieve relaties op de schop"
Je ex wil je niet lossen omdat die je nodig heeft, jammer genoeg. Bij wie kan ze anders haar duivels uitwerken als jij er niet meer bent.
Ik spreek uit ervaring. De ex van onze zoon is nu drie jaar van hem weg, getrouwd en zwanger, en nog blijft ze onze zoon stalken via mails en sms. Duizenden heeft hij er al ontvangen. En rechtbank. De zaak zal weldra voorkomen, maar nu reeds heeft ze gezegd dat ze van plan is om minstens drie keer in beroep te gaan... En dit alles met slechts één doel: de prooi kapot maken, fysisch, psychisch en materieel.
Vluchten naar het buitenland is een optie die overwogen wordt...
Ik wens je goede moed!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to mijn ex.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs