mijn moeder

by madeleine
(belgie )

In het kort want mijn verhaal is lang en hard. Mijn moeder was een verschrikkelijk mens. Ik was een ongewenst kind, ze heeft moeten biechten omdat ze zwanger was geraakt op haar 40ste. Na mij kwam mijn zus. Zij was de prinses, ik de zondebok. Ik moest voor het geluk van mama (want zij had toch zo'n zwaar leven, mijn papa, hij was een sukkelaar en mijn zogenaamd ziekelijke prinsessen zus) zorgen. als het misliep was het mijn schuld. het was altijd mijn schuld, ik kon niks goed doen. ze dreigde met zelfmoord als ik niet deed wat ze wilde. Ze beledigde me, duwde me weg, verweet me alles, trok aan en stootte af. loog, alles wat ik zei kon tegen mij gebruikt worden. Ik was op mijn hoede, ik heb geleerd muisstil te zijn, niet op te vallen. Ik heb geleerd mij in bochten te wringen om haar woede te temperen. Ik heb geleerd de beledigingen niet te laten doordringen. Ze waren hard en gemeen. Mijn zus beschermde ik tegen iedereen, dat was mijn plicht. Ik leefde in een hel vol leugens, achterdocht, verbaal geweld. Ik zat met een zwaar schuldgevoel opgezadeld.
Mijn zus heeft leren liegen als de beste, ik zie in haar trekjes van mijn moeder. Ze doet nu ook zo tegen mij.
Onze buurvrouw is ook zo'n geval. Toen ze mij een tijd geleden op een zeer agressieve verbale manier weer eens aanviel en ik verbouwereerd toegaf is er iets geknakt. ik ben naar een therapeut gegaan. het was genoeg, Ik kon niet meer. Mijn moeder is intussen gestorven en met haar mijn zorg voor mijn zus mandaat.
Ik heb een prentenboek over hen gemaakt en in eigen beheer uitgegeven. de reacties zijn enorm. Van mensen die begonnen te huilen van de herkenning tot mensen die het te agressief vonden. Ik heb alleen met humor de waarheid gezegd. En dat was voor mij heel belangrijk. Ik probeer er nu een punt achter te zetten, en dat lukt me met lieve warme mensen om mij heen.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html