Comments for Mijn narcistische broertje

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 19, 2016
Rating
starstarstarstarstar
Goed
by: Anonymous

je hebt er goed aan gedaan door te breken het wordt toch nooit wat ..........

Jan 18, 2016
Rating
starstarstarstarstar
Narcistisch broertje
by: J

Ik dacht dat mijn broer een sociopaat was, maar hij is dus een narcist.

Ik heb nooit een band met hem gehad, later ging ik hem mijden omdat er altijd problemen waren.

Hij had eens een heel duur boek van mij geleend, dat hij later aan een ander uitleende, ik heb het boek nooit meer teruggezien, als ik er om vroeg was ik een zeurpiet.

Mijn vader steunde hem om hem niet kwijt te raken maar hij was hem al kwijt, als hij kwam bij mijn vader was het om geld of iets anders, nooit voor mijn vader zelf.

Op vakantie met hem gaan was onmogelijk hij deed altijd waar HIJ zin in had en liet je rustig uren wachten.

Mijn vrienden pakte hij van mij af, ik bezocht hem nooit meer, tot mijn vader vroeg het toch te doen, voor mijn vader heb ik het contact gehouden.

Toen mijn vader overleed kwam de aap uit de bekende mouw............hij wilde geld zien van zijn vader.

Bij het eerste bezoek aan hem na de dood van mijn vader wees hij mij de deur, hij sprak: "en jij, jij komt hier nooit meer in". Ik vond het prima, toen mijn vader nog leefde durfde hij niet, bang om de centen die hij misschien niet zou krijgen.

De ironie van het verhaal is dat mijn vader hem postuum nog heeft onterfd.....

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Mijn narcistische broertje.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs