mijn narcistische echtgenote

by G
(Aast)

De verhalen die zijn voor mij allemaal herkenbaar. Het klopt dat dit je stilaan het slachtoffer van de narciste maakt. En met de jaren wordt dit steeds maar erger. In het begin toen we getrouwd waren was er een etentje met al de collega's waar ook de echtgenotes op uitgenodigd waren. Gans de avond bleef ze maar doordrammen over mij, dat ik niets goed deed en hoe onbekwaam ik was in het huishouden. Nochtans het eten staat klaar als ze thuis komt, de kuis is gedaan, ... Tijdens de terugtocht spreek ik haar hier over aan en ze vond dat men moest weten wat voor iemand ik was. En dit was nog maar een begin. Tijdens haar regels dan ben ik het die lastig doe. Het ligt zeker niet haar, vraag maar aan de dokter. Bij de vrienden mij gaan zwart maken. Ik ben dan de boeman en zij de sukkel, want zij verdraagt het allemaal. Verhuisden naar onze nieuwe woonst. Ik had de kuis gedaan voor ze thuis kwam. Toen ze arriveerde was het eerste wat ze deed, op de grond gaan liggen om te zien of er geen strepen waren ! Weken boos zijn tegen mij omdat ik een bedrag had uitgegeven waar ik geen weet van had en ik niet kon verantwoorden. Wat bleek uiteindelijk dat zij het was die het had uitgegeven. Maar dat lachte ze dan weg. Mijn telefoon controleren. Als ik ben gaan joggen, nadien gaan kijken of mijn T-shirt wel nat was. En zoals ik zovele malen heb gelezen, de feestdagen en vooral naar het einde van het jaar toe, Kerst en Nieuw verknallen ! De verjaardagen verknallen.

Op eetfestijnen of restaurant bezoek, mensen gaan opzoeken omdat ze toch maar in de picture zou staan. Zo als ik hier al meerdere malen op internet heb gelezen, het spiegelen. Durf niet te zeggen dat zij iets verkeerd heeft gedaan, want jij bent die dat gedaan heeft !!! Ik ben het die al jaren vreemd ga, terwijl zij na een match vroeger vertrekt met een ploegmaat; ik mocht gerust nog wat blijven MAAR ik ben het die een relatie heeft met die ploegmaat zijn vrouw ! Op receptie mij alleen laten en gans de avond met andere mannen staan praten. Ik kan zo nog meerdere verhalen aanhalen.
En zo heeft ze 30 jaren van mijn leven verpest.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs