Comments for Mijn narcistische zus?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 15, 2015
Rating
starstarstarstarstar
narcistische zus
by: Anonymous

ik heb net hetzelfde voor en nu besef ik ook dat mijn zus ziek is. Heel enge gedachte. Want het is ongeneeslijk en we zullen altijd overgeleverd zijn aan haar willekeur.

Aug 07, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Zus narcistisch?
by: Anonymous

Ik herken narcistische trekken in mijn zus, maar zij verwijt hetzelfde van mij. Ik denk dat het gewoon zussen nijd is.
Mijn zus en ik hebben totaal geen contact meer. Ik had haar nog geschreven om onze jeugd te relativeren, maar zij was niet gediend van mijn toenadering, en schold me de huid vol, op de dag dat ik jarig was. Ik ben het wel gewend, en verwachtte al zoiets, en deed enigszins wel pijn. Maar als het niet klikt, dan klikt het niet.
Waarom moelijk doen, als je afzonderlijk leeft, heerlijk zonder ruzie en trammelant de dag door kunt. Ik mis haar wel, met al haar makken en ongemakken. Maar zo is beter, helaas...
Intussen heeft ze zoveel mogelijk in de omgeving voor me gewaarschuwd (dat deed ze al vanaf haar jeugd). Ik zeg, de waarheid is hard en doet zeer, en eerlijk duurt het langst.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Mijn narcistische zus?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs