Mijn reactie

by Jolanda
(Belgie)

Mijn ervaring met een narcist is dat bijna ieder soort tegengas als een persoonlijke aanval wordt gezien. Na bijvoorbeeld talloze hetzelfde verhaal gehoord, en daar dan iets op een aardige manier wat van zeggen, dan kreeg ik steevast de reactie; je interesseert je niet in mij.... Al die andere keren dat ik wel alle verhalen aanhoorde, dat was hij dan vergeten. Ik vind dit wel een belangrijk kenmerk, de enorme breedsprakigheid. Op een bepaald moment heb ik voor mezelf de knop omgezet, zo van; ik luister maximaal een kwartier naar een monoloog, en dan ga ik iets anders doen. Dit gaf mij wel wat rust en werkte.


Het geweldadige, explosieve heb ik ook meegemaakt. Soms om een kleinigheid, een stomp of een schop, dreigen om me dood te maken, blauwe striemen in mijn nek bij een wurgpoging.
Maar de keren dat hij echt ontplofte en zeer agressief werd, was toch wel wanneer hij iets als een soort persoonlijke aanval ervaarde. Het gesprek kwam dan ook niet meer op een normaal niveau, de agressie en vernedering bleef gedurende het gesprek. Ik heb dit nooit goed kunnen beteugelen, met name omdat de angst dan ook de boventoon voert, en je dan anders gaat denken en doen. Mijn tip is wel: probeer het niet te laten merken dat je bang bent, blijf oogcontact maken, en probeer de narcist zo min mogelijk verder te kwetsen. Blijf rustig en kalm, en doe net of er niets aan de hand is.
Ik heb tweemaal ervaren dat echt mijn laatste uur had geslagen, en dat ik het niet zou overleven, dus kijk alsjeblieft uit als je alleen bent met een narcist die op zijn ziel geraakt is.

Wat ik heb geleerd, is dat je moet laten zien dat het je niet meer raakt, en dat je het meer accepteert. Niet face-to-face, dat kan te gevaarlijk zijn. Wel door steeds meer afstand te nemen, geen persoonlijke zaken meer te vertellen en zo min mogelijk prijs te geven over je gevoelens. En zorg goed voor jezelf, neem tijd om te ontspannen en er veel over te lezen.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs