Mijn scheiding

by Anoniem
(Zwolle, Overijssel, Nederland)

Ik ben of was dan wel niet getrouwd met een man met een narcistische persoonlijkheid.

Maar heb in totaal 11 jaar met hem samen geleefd. 7 jaar geleden heb ik een eerdere 'scheiding' meegemaakt . Dat ging met veel agressie, fysiek en mentaal, gepaard. Na 6 maanden zijn we toch verder gegaan met onze relatie. Achteraf weet ik nu. Toen was ik er nog niet klaar voor om verder te gaan in een leven vol met angst, manipulatie, list en bedrog. Ondanks dat ik zelf jaren in de psychiatrie heb gewerkt. Gewerkt met anti sociale persoonlijkheden. Kende de 'kneepjes van het vak' zeg maar. Totdat jezelf in dit 'web' gevangen raakt. 5,5 geleden is onze zoon geboren. Mijn zoon zeg ik maar. Hij gebruikt deze om in mijn buurt te blijven. Zijn gevoelens t.o.v onze zoon zijn niet oprecht. Dit is het enige nog waar hij me kan raken. Een jaar geleden werd ik wakker geschud. Ik zou meer vrijheden krijgen als onze zoon naar school zou gaan. Naast dat we een zaak hebben. Die volledig op mijn naam staat. Omdat hij in het verleden veel ondernemingen heeft gerund, zonder succes. Zou ik de zorg voor zijn dochter( uit vorig huwelijk die bij ons is komen wonen) en onze zoon op mij nemen. Daarnaast de administratie vd zaak. Hij kreeg de volledige vrijheid in de zaak(café). Mijn wereldje werd steeds kleiner. Ik mocht niet meer naar vrienden, op de zaak niet welkom want iedereen had de pest aan me. Dat had hij me ingeprent. Ondanks dat ik naar anderen zelfverzekerd ben, zelfvertrouwen uitstraal kon hij zo op me inpraten dat dat echt niet zo was....
Lang verhaal kort te maken. Ik zit er nog middenin. Maar sprak de laatste tijd al vanuit een ik-vorm. Hij verbrak in eerste instantie de relatie om mijn wereldje nog kleiner te maken en nog meer afhankelijk van hem te zijn. Toen hij zei: ik geef je nog 1 kans, heb ik gezegd, nee...hier houdt het op. Ik kan niet meer tegen je explosieve gedrag en ik bescherm onze zoon tegen dat gedrag. Toen kreeg ik een brief waarin hij beterschap beloofde. Ik heb toen gezegd. Ik wil eerst zien dan geloven..nou geloof me
Hij laat niets zien. En zit nog midden in de 'hel' maar dit keer overwin ik... En spreek hem alleen maar op zijn gedrag aan wat ik vervelend vind . En zie beetje bij beetje dat hij weggaat uit ons leven..maar besef dat dit heel lang gaat duren

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs