Comments for Mijn vader is een narcist.

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 12, 2014
Rating
starstarstarstarstar
Vraag van een moeder
by: Anneke

Hallo, graag leg ik je een vraag voor, waar ik als moeder mee worstel. Mijn kinderen hebben ook een narcistische vader en ik probeer mijn kinderen een normale en een zo realistisch mogelijke opvoeding te geven. Ik lees dat je boos bent op je moeder omdat ze in het huwelijk niets heeft gedaan. En waar mijn vraag begint is, wat had je moeder voor jou kunnen betekenen na de scheiding. Mijn dochter geeft het beeld af (13 jaar) dat ze afhankelijk is in alle opzichten van haar vader en een hele sterke goede band heeft. Ik krijg het idee dat ze mij wil gebruiken en aan het testen is of ze me kan misbruiken. En ik kan nog niet de vinger er op leggen wat ik voor haar kan betekenen.

Jan 23, 2014
Rating
starstarstarstarstar
essentie in een notendop
by: Anonymous

Dat heb je erg mooi verwoord en m.i. de essentie getroffen van wat betreft jouw weg. En je bent er al een heel eind op! Sterkte en succes!

Groetjes, Dochter van een N moeder ;)

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Mijn vader is een narcist..


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs