Mijn vader is een narcist.

by Dochter
(Amsterdam)

Als dochter van een narcist zit ik nu nog te huilen om zijn gedrag. De overgebleven angstige gevoelens maken mijn dagen nog regelmatig heel zwaar. Het besef dat dit gedrag geaccepteerd werd door mijn moeder toen ik nog kind was en dat na een scheiding met mijn vader, ze er niets meer van wil weten, maakt me nog steeds boos. Assertief mogen zijn en in liefde en geluk te mogen leven is en blijft voor mij nog erg moeilijk. Het onmogelijke willen om toch in harmonie een relatie op te willen bouwen met mijn vader. Het volledig los moeten koppelen en nu mezelf mogen zijn, is mijn grootste les in dit leven.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs