Comments for mijn zusje

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 31, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Narcisisme of eerder zwakke persoonlijlkheid?
by: Anonymous

Hallo beste,

Ik herken het verhaal van 'mijn zusje" zo goed dat ik er wil op reageren. Vandaar dat ik je ook vijf sterren heb gegeven omdat het zo'n belangrijke en pijnlijke ervaring kan zijn in een mensenleven als een jongere zus je het leven 'afpakt'. Want dat is het eigenlijk....
Ik denk niet dat je zusje narcistisch is, maar wel een zwakke persoonlijkheid heeft. En dan nog: dat woord ligt zo zwaar. Maar ze heeft jou duidelijk hodig als voorbeeld. En het lijkt alsof ze niet bestaat als ze je niet kan overbluffen...
Toch kan ik alleen maar vergelijken met mijn eigen ervaringen en die zijn helemaal niet leuk.
31 jaar heb ik dit ziekelijk gedrag van mijn jongere zus moeten 'ondergaan'.
Op haar 23e, zes weken voor mijn huwelijk, is ze van de tweede verdieping van ons ouderlijk huis gesprongen op een late zomeravond. Mijn vader, die arts is, heeft haar gevonden op het paadje dat naast het huis liep: hij wist onmiddellijk dat ze voorgoed verlamd was.
De pijn die ik voelde was onbeschrijfelijk: niet alleen kon ik me zo akelig goed voorstellen hoe haar 'kapotte' leven er zou uitzien (geen man, geen kinderen, in een rolstoel, geen werk) maar ook besefte ik dat haar sprong een ultieme schreeuw was geweest om AANDACHT.
Zo werd ik op jonge leeftijd met een zus in een rolstoel geconfronteerd: gelukkig had ze een aangepaste auto, waardoor ze alleen met haar handen hoefde te 'rijden'.
Haar jaloerse buien zijn nooit meer beter geworden: integendeel. Het is alsmaar slechter gegaan totdat ze in een periode van godsdienst waanzin terechtkwam en ik besefte dat er iets héél ergs aan de hand was. Ik ben steun en raad gaan vragen aan een psychiater en die zei dat mijn zusje erg ziek was. Ze leed aan schizofrenie, in een gevorderd stadium.
Ik denk dat ik veel voor haar gedaan heb, hoe moeilijk dat ook was, want al haar woede was op mij gericht en dat was vaak heel moeilijk om te verwerken. Toen we 31 waren en ik haar voor DE
ALLEREERSTE KEER verbood om op een zaterdag bij me langs te komen (ik had een zware zondag voor de boeg), heeft ze zelfmoord gepleegd. Je kunt je voorstellen hoe schuldig ik mij voelde...zeker omdat ze 'op week-end' mocht en ze in de instelling waar ze zat, had geschreeuwd dat ze 'het' zou doen. Ik heb toen nog gevraagd aan de staf om haar niet buiten te laten, maar ze hebben me geantwoord dat 'mensen die 'het' zeggen, 'het' toch niet doen'... Je ziet maar: wat een knoeiers in die instelling!
Ach, ik schrijf je dit omdat ik besef hoe moeilijk je leven moet zijn met een zusje dat zo onzeker is van zichzelf en jou daardoor heel veel verdriet bezorgt. Toch moet je denken dat JIJ niet in de fout bent, maar dat ZIJ een probleem heeft, waar iets aan zal moeten gedaan worden.
Probeer toch je eigen leven te leiden, en stel het heel duidelijk met je zus: Dààr kom je niet aan! (Bv. winkel, job, vriend, vakantie)
Leef je eigen leven en geniet ervan! Dat is wat ik je wens. Ik hoop dat ik je wat geholpen heb. Heel veel sterkte!

Feb 21, 2012
Rating
starstar
Onduidelijke persoonlijkheidsproblematiek
by: Feri Kovács

Je verhaal is wellicht eerlijk maar ik heb hier weinig informatie om iets te kunnen zeggen over je zus. Wel kan ik je aanraden duidelijker je grenzen te stellen. Als je niet gediend bent van haar gedrag naar jou toe, dan meld je haar dat of je geeft aan dat je even geen contact meer wilt. Tenzij zij op een andere manier met jou contact wil. Veel mensen durven uiteindelijk geen grenzen te stellen aan familieleden die ongevraagd hun privé-leven binnen dringen. Maar het is niet erg om duidelijker je grenzen aan te geven. Wat kan er gebeuren? Dat ze kwaad op je wordt? So what? Dan heb je tenminste enige tijd rust. Pas als haar gedrag naar jou toe normaler wordt, dan kun je het contact ook normaal houden. Geef dus duidelijk aan wat je grenzen zijn en wat je wilt. Succes!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to mijn zusje.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs