moeder met narcisme

by J

Ik wist niet dat het beestje een naam had.


Ik heb ook een narcistische moeder. Ze is inmiddels met haar vierde huwelijk bezig en alle partners, waren het probleem, zij trof natuurlijk altijd de verkeerde mannen. Vroeger waren wij (haar drie kinderen) de kinderen die psychisch niet goed waren, want dat zat immers bij onze vader in de familie. Alle mannen worden altijd tegen haar dochters opgezet en jammer dat zij er altijd eerst in mee gaan en er te laat achter komen dat het een spelletje is dat later op hen zelf wordt toegepast.

Bij mijn moeders eerste scheiding van onze vader, kwam er een maatschappelijk werker over de vloer om te helpen bij de scheiding en de papieren, vervolgens palmt ze hem in en ze krijgen een relatie en werd zijn `macht`gebruikt om mijn echte vader te ontdoen van de bezoekregeling en alle financiele zaken van hem af te troggelen en natuurlijk met succes met iemand met zoveel kennis en dat te weten dat mijn moeder zelf geen opleiding heeft genoten.

Ik heb jaren getwijfeld aan mezelf en ging me door mijn moeders kleinerende beschuldigingen en leugens nog echt geloven dat ik psychisch niet in orde was en als je maar lang genoeg blijft praten dan krijg je uiteindelijk ook een diagnose, maar ik vind het wel jammer dat ze dan niet door hebben dat het om een narcistische ouder gaat en dat je eigenlijk niets mankeert.

Ik ben tot Geloof gekomen in Jezus de Zoon van God en heb me laten dopen en vanaf nu is Hij mijn vader en moeder en vergeef ik mijn moeder, maar ik laat haar niet toe in mijn gezin dat ik nu heb. Het is zeer spijtig voor haar en haar omgeving dat zij zo is en eigenlijk heel zielig, maar het is ook zielig dat hulpverleners er wel gemakkelijk in tuinen.
Ze heeft trouwens zelfs een gehandicaptenkaart afgetroggeld bij de gemeente, zodat ze met haar lage cabrio voor elke deur van de supermarkt kan parkeren. Mijn vader kon het niet meer aan en heeft zijn bloedverdunners laten staan na een tia zodat hij er een beroerte overheen kreeg en is overleden. Het is echt niet niets zo`n stoornis...

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs