Comments for moeder van een narcistische zoon

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 14, 2016
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

sterkte en herkenbaar verhaal! hoop dat meerdere moeders gaan reageren.
Overigens, als moeder dien je je altijd in te stellen dat je je kinderen opvoedt tot aan hun volwassenheid, rond 18-20 jr. Daarna moeten zij zich vooral zelf helpen en ontwikkelen. Zo werkt het nu eenmaal. Dat loslaten moet je eigenlijk dus al langere tijd doen, emotioneel gezien.
Bovendien: hij heeft zijn eigen verantwoordelijkheden te dragen zoals ieder ander mens. En ja, als dat betekent dat zijn gedrag hem in de problemen brengt, dan zij dat maar zo. Dán pas kan het zijn dat hij tot inkeer komt en gaat veranderen en hulp gaat accepteren. Niet eerder.
Het is misschien wel moeilijk om dit als ouder te zeggen en te horen, maar we moeten ons als ouders wel goed leren realiseren dat opvoeden toch echt een keer op houdt.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to moeder van een narcistische zoon.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs