Comments for Na 15 jaar investeren als voor dood verklaard

Average Rating starstar

Click here to add your own comments

Jun 12, 2014
Rating
starstar
bevrijding
by: sylvia groot

L,
Investeren in een narcist is zinloze tijdverspilling. Dat weet je nu.
Er zal wellicht nog een moment komen (en dat kan zelfs na jaren nog) dat hij weer contact legt, omdat hij voelt dat je weer sterk bent en nieuwe energie hebt, of dat hij even niemand anders heeft.
Zo gaat het echt.
Trap er nooit meer in, want alles zal zich herhalen, en je moet dan opnieuw gaan verwerken.

Hoewel je het nog niet zo voelt, mag je heel blij zijn dat er een einde aan is gekomen, want gelukkig worden met een narcist dat is een illusie.
Je zal door wisselende emoties moeten gaan voordat je je bevrijd voelt en definitief besluit: "dit NOOIT weer".
Dan is je ervaring met de narcist een onmisbare levensles geworden.

Een zonnige toekomst gewenst.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Na 15 jaar investeren als voor dood verklaard.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs