Na 15 jaar investeren als voor dood verklaard

by L
(Nederland)

Het is onbegrijpelijk maar de waarheid. 15 jaar heb ik een lat relatie gehad met een bijzondere lieve kwetsbare maar nu ik weet narcistische gewetenloze leugenaar.

Hoewel aan de ene kant heel lief, gul , zorgzaam en attent aan de keerzijde constant spanningen zoeken achter mijn rug door sextelefoon, porno kijken, openlijk flirten in mijn bijzijn met andere vrouwen schaamteloos en grenzeloos.
Op mij afgeven in het openbaar , op feesten alleen aandacht zoeken bij anderen en zichzelf in het middelpunt zetten. Ik had dan het gevoel er niet toe te doen.
Waarom bleef ik bij hem? Hij was ook heel erg leuk, levendig, enthousiast en kon erg genieten van plannen die ik voor ons samen had bedacht. Hij heeft een handicap waar hij heel sterk voor zichzelf mee omgaat maar naar ik nu inzie waar hij ook heel erg mee manipuleert en zijn voordelen uit haalt.
En nu...verliefd en idolaat van een collega sinds een half jaar. Ik gaf meteen mijn grens aan en hij zei voor mij te kiezen en voor onze relatie te gaan. Gevolg was dat ik mij extra inzette en investeerde in de relatie maar voelde dit niet bij hem. Als ik aangaf dat ik mezelf kwetsbaar opstelde en of hij zich dat wilde realiseren en als ik vroeg naar de contacten met de bewuste collega gaf hij aan mij niet kwijt te willen en voor mij te hebben gekozen.
Tot ik er achter kwam dat hij wel degelijk achter mijn rug bezig was de collega voor zich te winnen en voor zichzelf in te nemen, zij deed het spelletje goed mee door hem te blijven prikkelen ondanks zijn keuze voor mij. Dat laatste doet er niet toe, het is zijn verantwoording en ik heb de relatie beeindigd vanwege de achterbaksheid en de zoveelste respectloze behandeling van hem naar mij.
Ik voel mezelf diep gekwetst, kan niet geloven dat het voor hem kennelijk goed uitkwam want geen taal of teken meer. Ik ben als dood voor hem. Geen gevecht meer van zijn kant uit voor de relatie. Nu lees ik veel over narcisme omdat ik diep van binnen altijd al voelde en wist dat er iets helemaal niet klopte en niet goed was in deze relatie. Daarom hield ik altijd een veilige afstand maar naar nu blijkt toch niet veilig genoeg. Ik moet mezelf aan alle kanten bij elkaar rapen en hoop er uiteindelijk mijn voordeel mee te doen en niet verbitterd te raken. Dat gun ik hem niet. Ik wil hem blijven zien als een lieve kwetsbare man met een ziekte waardoor zijn gedrag gewetenloos is.
Ik moet met mezelf aan de slag waarom ik dit zo lang toch teveel heb toegelaten.
Ik wil iedereen waarschuwen die in een relatie met een narcist "gevangen" zit, nooit je inwendige stem te negeren. Ik wist het al die jaren maar hij wist mij in zijn greep te houden. Nu ik niet meer van belang ben voor hem kon hij wel opeens eerlijk zijn als extra zout in open wonden zodat hij zeker vrij van mij zou zijn en verder ongestoord met zijn nieuwe verliefdheid door. Mij als een paar afgedragen schoenen ionderweg in een container achterlatend. Zo eindigt een relatie met een narcist. Je blijkt niet meer dan een object te zijn geweest, een speelgoedauto ingeruild voor een nieuwe ...

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs