Comments for Na 4 jaar nog steeds verbeteringen

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 19, 2019
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

dank voor dit stuk!
Goed te lezen dat verbeteringen nog altijd mogelijk zijn na 4 jaar !!
mvg, Feri

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Na 4 jaar nog steeds verbeteringen.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs