Comments for Na 5,5 jaar eindelijk de knoop doorgehakt!

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 11, 2018
Rating
starstarstarstarstar
Respect!
by: Anonymous

Ik wou dat ik zo sterk was geweest...jaren geleden. Respect! Veel succes in de toekomst.

Nov 10, 2018
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

dag M,

goed gedaan! En nu jezelf opbouwen...

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Na 5,5 jaar eindelijk de knoop doorgehakt!.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs