narcism

by emy
(holland)

Een makkelijke man was het nooit. Nu na 20 jaar was hij totaal berooid teruggekeerd. Hij zat aan het hoofd van de tafel. Hij sprak, hij sprak emotieloos en alsof hij de hoofdstukken van een boek uit het hoofd opzei. Iedereen moest luisteren. Soms week de aandacht naar haar moeder of naar een ander gezinslid aan tafel. Soms zag hij in dat ook een ander het woord verdiende, dan excuseerde hij zich. Ook buiten de feiten had hij altijd gelijk omdat hij gewoon altijd gelijk had. Alles ging zoals hij dat zei.

Wie niet helemaal achter hem stond was tegen hem en dan sprak hij niet meer met je. Zij had hem verteld dat ze een eigen mening had, dat mocht niet. Ze had hem verteld dat hij gewoon ook een mens met foutjes en een verleden was, dat ze hem accepteerde. Daarmee kwam ze te dichtbij. Hij kon geen fouten maken en hij was een geweldige vent. Het lag aan de anderen. Als je niet tegen de anderen was dan was je tegen hem. Toen zij vanavond aan tafel bleef zitten stond hij op en dat hij opstond was haar schuld.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs