Comments for narcisme?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 27, 2012
Rating
starstarstarstarstar
goeie vraag
by: Feri Kovács

Een goeie vraag omdat dit nog eens goed duidelijk maakt hoe lastig narcisme op te sporen is. Zoals gezegd, een narcistische persoonlijkheidsstoornis moet een langerdurende patroon zijn. Dus als iemand even slecht in zijn/haar vel zit, dan kun je niet direct zeggen dat iemand narcistisch is. Wel is het goed mogelijk dat juist in tijden van stress de narcistische kenmerken van iemand's persoonlijkheid meer naar voren komen. Het belangrijkste kenmerk zoals ik elders al schreef is voldoende empathie, dus rekening houden met anderen in plaats van met jezelf bezig zijn. Je vriendin lijkt wat teveel met haarzelf bezig, misschien verklaarbaar zoals je zegt doordat zij toch onzeker is (angststoornissen). Vriendelijkheid is niet waar je naar moet kijken: er moet continue vriendelijkheid zijn, altijd tegen iedereen. Dáár gaat het om. Een narcist kan niet constant vriendelijk zijn, alleen naar die mensen die hij/zij nodig heeft. Het positieve nieuws is: narcisme valt aan te pakken maar dan moet zij wel heel goed van jou en anderen horen hoe zij vriendelijker kan worden. En als zij echt moeite wil doen dan zal ze dit veranderen om de relatie met jou goed te houden. Het klinkt wel alsof zij hierbij begeleiding moet hebben van een psychotherapeut, vaak is dat langere tijd (enige maanden zeker). Als ze dat wil, steun haar daarin. Maar stel wél je grenzen: verander binnen een bepaalde termijn. Overleg met psycholoog wat een redelijke termijn is. Sterkte!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to narcisme?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs