Comments for Narcisme in mijn leven..........

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 30, 2013
Rating
starstarstarstarstar
narcistisch of niet?
by: Anonymous

Wel vreemd dat je eerst aan je man denkt, en dan dat je jezelf de schuld geeft van narcisme. Narcisten erkennen niet graag dat ze aan deze ziekte lijden en dat die vrouw bij dr. Phil zo reageerde, wil niet gelijk zeggen dat ze narcistisch is. Een narcist laat zich echt niet opsluiten. Zij sluiten mensen zelf op om controle te houden. Een narcist speelt continu spelletjes met je. Alles draait alleen om hem of haar.

Vaak lijkt het dan of de andere persoon een probleem heeft of heel achterdochtig is. Dit veroorzaakt de narcist. Het is aantrekken en afstoten. Daardoor wordt je onzeker gemaakt en weet je niet meer waar je aan toe bent. Je kan gaan denken dat je zelf iets mankeert.

Waarom zou een narcist toegeven dat hij deze ziekte heeft? Alleen als hij er voordeel bij kan halen. Bijvoorbeeld doordat hij of zij bang is dat je hem of haar verlaat. Maar dan nog blijft hij met zijn spelletjes bezig. Hij kan niet anders.

Waarom ben je zo zeker dat je narcistisch bent?

Groetjes, Lisa

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Narcisme in mijn leven...........


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs