Comments for Narcisme kent geen grenzen

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 17, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Verbazing
by: Anonymous

Iedereen reageerde met verbazing op wat er was gebeurd, ik heb al haar vrienden gemaild en gebeld en iedereen viel van zijn of haar stoel over wat er was gebeurd, ze had toch zelfs jouw naam op haar arm staan gaven ze aan ?

Praat met haar, maar het praten was al lang over het sloop er langzaam in .............

Het ging niet om de verblijfsvergunning dan was ze wel 5 jaar bij mij gebleven ............

Jun 17, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Heel herkenbaar
by: Anonymous

Als ik dit lees, realiseer ik me, dat niemand, buiten lotgenoten, begrijpt wat hier is gebeurd. Je hebt heel daadkrachtig gereageerd. Het is moeilijk om je uit zo'n situatie los te maken. Gelukkig heb je zelf een gezond verstand en ben je geen masochist, dus lik je wonden en begin opnieuw.
Wat gek dat zo'n narcistisch type pas begint, zodra ze denken: kip, ik heb je.
Bij mij is dat ook zo gegaan. Wees blij dat het een buitenlandse is, want als het een Nederlandse was, had ze je niet met rust gelaten.
Veel geluk met de rest van je leven!

Jun 16, 2015
Rating
starstarstarstarstar
tja, daar waar verblijfsvergunning speelt...
by: Feri Kovács

dank voor deze inbreng! het getuigt maar eens van het feit dat er nogal wat vrouwen (maar ook mannen hoor) zijn die anderen uitbuiten voor eigen gemak. Zeker als het gaat om verblijfsvergunningen moet iedereen altijd 3x nadenken en logisch blijven denken. Zeer vaak zit er toch een dubbele agenda onder...en verliefdheid maakt dan echt blind.

Aan de ene kant erg dat je dit hebt meegemaakt. Aan de andere kant: zo leer je ook wijzer te worden, en dat gaat altijd gepaard met de nodige pijn. Wordt echter niet cynisch...maar besef dat je hier tegen een persoonlijkheidsgestoorde vrouw bent opgelopen en niet iedereen is zo!

sterkte met alles.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Narcisme kent geen grenzen.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs