Comments for Narcisme, levensgevaarlijk

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 19, 2014
Rating
starstarstarstarstar
prachtig verhaal!
by: Feri

Dank voor uw verhaal. Veel mensen die zoiets lezen kunnen helaas nauwelijks geloven dat er zulke mensen/leidinggevenden bestaan. Maar het komt dus inderdaad veel meer voor dan gedacht. Ik schat zeker wel meer dan 40% op werkplekken. Dat is ook logisch want waar vind je narcisten? op plekken waar zij status en macht kunnen hebben...dus vaak in de leiding.
Goed dat u ze al snel herkende (in dit geval ook niet zo moeilijk gezien hun abnormale gedrag) en u zich ook actief opstelde om uzelf te verdedigen! Een voorbeeld dat navolging verdient. Ik heb soortgelijk meegemaakt maar ook gemerkt dat de angst bij anderen zeer groot kan zijn, zodat je in je strijd eigenlijk alleen staat. Dát is ook de macht van narcisten: verdeel en heers. Maar...als een hele groep in opstand komt tegen hen...dan zijn ze nergens meer.

Jul 16, 2014
Rating
starstarstarstarstar
narcisme op het werk
by: Anonymous

Na 2 jaar zoeken naar een job kwam ik terecht bij een kleine KMO in Vlaanderen (B).. ik werd meteen aanvaard en vond dat al raar omdat het elders zo moeilijk was om gezien mijn leeftijd nog aan een job te raken, maar ik was natuurlijk ook heel erg blij dat ik weer aan de slag kon en dàt hadden ze heel erg goed opgemerkt. Ik mocht meteen starten. Ik kon mijn enthoesiasme niet op en al na minder dan 2 weken werd mijn glimlach letterlijk van mijn gezicht geveegd door 5 bazen die er dagelijks rondliepen en het werken en de sfeer danig verzuurden. Bleek dat zij al altijd zo waren geweest van vader op zoon. De vader en de moeder liepen er nog deeltijds rond en de 3 zoons, waarvan er ene echt vreselijk tekeer kon gaan. Hij had het op mij gemunt,ik was de oudste van het team en ik had veel méér ervaring en kennis dan hij. Hij negeerde me compleet als ik wat vroeg, smeet letterlijk post op mijn desk, van veraf en kafferde me uit als hij daar de kans toe kreeg om mij als pispaal te gebruiken (pispaal = de zondebok).. ik kreeg een laag niveau jobke uit te voeren wat helemaal niet was wat overeengekomen was en ik werd aan mijn lot overgelaten. De stress was er te snijden, constant en iedereen liep er zuur maar niemand durfde te reageren. Ik reageerde ook nooit en deed gewoon de taken die ze me hadden gegeven maar mijn wraak zou zoet worden. Ik liet me ziek schrijven op aanraden van de juridische dienst van mijn vakbond. Ik moest ze in gebreke stellen met aangetekend schrijven om mijn loon meteen te betalen, want dat deden ze dus ook niet, op tijd betalen...waardoor ik problemen kreeg om mijn eigen rekeningen en huur op tijd te betalen.. ik dreigde met juridische stappen. Meteen kreeg ik mijn ontslag per aangetekend terug en binnen enkele dagen werd ALLES betaald. Wat ik daar had gezien en gehoord in dat bedrijf was een vette kluif voor arbeidsinspectie, mensen gingen er letterlijk onder gebukt en niemand durfde iets te zeggen tenzij ze een andere job vonden en vertrokken. Zo waren er 4 die vertrokken in 2 maanden tijd. Dat zegt toch al genoeg. Nieuwe kandidaten haakten af als ze hoorden welke slechte naam het bedrijf als werkgever al had in de regio.... ik wist dat dus helemaal niet toen ik er solliciteerde en liep in hun val.
Ik was met mijn 56 jaar, en 35 jaar werken nog nooit zo behandeld geweest door een baas. Ik had wel al veel meegemaakt en zou dit niet met me laten gebeuren. Ik stond na 6 weken daar op het punt om depressief te worden. Ik slikte dus alles en reageerde gewoonweg niet maar ging met de brok in de keel en het overzware gemoed elke dag naar huis en ging er smorgens terug naartoe om te gaan werken. Het was verschrikkelijk. Die bazen waren stuk voor stuk narcisten, ze leefden en werkten letterlijk tegen hun zin en waren blijkbaar heel zwaar gefrustreerd..
Ik had al eens met een narcist geleefd en had narcisme al enige jaren bestudeerd om mijzelf er te kunnen voor beschermen. Dat heeft mij hier geholpen. Ik stopte op tijd en liet mijn rechten gelden zonder pardon. Ik was keihard en dààr hadden ze niet op gerekend. Ze hebben een grote mond in hun werkterrein maar eens erbuiten zijn ze niets. Het juridische vervolg heeft hen letterlijk bedreigd en dat zullen ze gevoeld hebben!
Ik heb me op tijd teruggetrokken en deed er een week over om weer mezelf terug te vinden en te slapen want ik was compleet uitgeput. Zo erg was het daar geweest.
Wees nooit bang om je tegenover je leidinggevenden te verdedigen. Doe het zonder veel gesproken woorden, handel en laat je rechten gelden.. zij zullen nooit kunnen winnen! dan win jij !!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Narcisme, levensgevaarlijk.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs