Comments for Narcisme op de werkvloer

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 30, 2015
Rating
starstarstarstarstar
ha, ha!
by: Anonymous

Goed! Dat je weg kon rennen, bedoel ik. Ja, het 'zelf' verdwijnt bij narcistische 'behandeling'. Probeer alles op te schrijven, en kijk dan waar je grootste valkuil zat. Kan je nooit meer gebeuren!! Ik had ook zo'n cheffin, achteraf om je dood te lachen. Zij had zware astma, nekhernia, en werkte 60 uur per week... :) Na jouw verhaal begrijp ik nu pas, dat dit was om mij NOG harder te laten werken?? Ha, ha!! het ging 100% over haarzelf! Ha, ha!!

Mar 29, 2015
Rating
starstarstarstarstar
leerervaring
by: Feri

Dank voor je verhaal. En ja...op een dag zul je tegen jezelf kunnen zeggen dat zoiets op je pad is gekomen om ervan te leren. Op deze manier ben je dan toch weer wat wijzer geworden...

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Narcisme op de werkvloer.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs