narcisme?

by B
(rotterdam)

Hai,


Ik heb een vriendin die mij ook naricistisch overkomt. Alles draait altijd om haar en als ze even niet in het middelpunt van aandacht staat dan is haar dag verpest. Ik weet wel dat ze angststoornissen heeft. Het valt mij gewoon op dat ze altijd aandacht probeert te vergaren, zelfs op een vervelende manier. Ze zit pas ergens mee als het met haar te maken heeft. Zit iemand anders uit onze vriendenkring met een probleem dan is het lang niet zo boeiend als bij haar.

Het is dan weer niet zo dat ze niet vriendelijk is, ze is alleen heel bezitterig. Ik merk aan haar persoonlijkheid dat het min of meer beschadigd is. Ze is niet onzeker van haar uiterlijk en ik weet ook niet of ze onzeker is over haar persoonlijkheid of dat ze nou een beschadigd ego heeft. Ik weet alleen dat ze vaak alle aandacht wil claimen en zich dan passief gaat gedragen als ze die niet krijgt. Ik krijg niet echt een hoogte van haar.

Is dit een vorm van narcisme ?

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs